Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Nino Burcanadze – Vahid müxalifət » Təhlükəsizlik və cinayət

Cinayətə qarşı və onun prevensiyası üçün hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

Kriminogen durumun düzəlməsi ictimaiyyətin sosial vəziyyətilə birbaşa bağlıdır; sosial qıtlıq, işsizlik, gənclərin işə cəlb olunmamaları kriminogen vəziyyətin ağırlaşmasına səbəb olur.

İlk növbədə problemin kompleks öyrənilməsi və sistematik təhlili vacibdir. Kontekstdən üzülmüş birdəfəlik proqramlar heç nə vermir. Dövlət mübarizəni cinayətkarla deyil, cinayəti törədən səbəblərlə aparlmalıdır. Türmədən azad olan şəxslərin resosializasiyası üçün reabilitasiya proqramlarının hazırlanması vacibdir.

Cinayətlə mübarizə cəzanın sərtləşdirilməsini nəzərə almır. Bir insanın, cinayətkar olsa bilə, hüquqlarının qeyri mütənasib məhdudiyyəti yol verilməzdir.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.