Համեմատեք քաղաքական ծրագրերը

ոչխորհրդարանական ընդդիմություն » Բիզնես և ներդրումներ

Ի՞նչ քաղաքականություն կվարեք երկրում բիզնես և կոմերցիոն ենթակառույցի բարելավմանը, ներդրումների կատարմանը օժանդակելու համար:

Ներդրումները գալիս են այնտեղ, որտեղ ազատ մրցակցություն է և  իշխանությունը նվազ չափով է  միջամտում տնտեսությանը: Միևնույն ժամանակ, կարևոր է,  տեղական իշխանությունը (ինչպես  սակրեբուլոն, այնպես էլ քաղաքապետարանը կամ վարչությունը) ապահովի, մի կողմից, մունիցիպալային բիզնես-ուղեցույցի  պատրաստումը կարողունակ ներդրողների համար, որտեղ նրանց մանրաման կլինի  ներկայացված մունիցիպալիտետի  (քաղաքի, շրջանի) կոնկրետ ներդրումային կարողությունները և  առաջարկությունները և, մյուս կողմից,  յուրաքանչյուր ներդրումային նախագծի քննարկում-իրականացումը պետք է  անցկացվի թափանցիկության, հրապարակայնության և  հասարակության ընդգրկվածության  ապահովման  պայմաններում: 

Նախագծի դոնոր

kingdom«Աջակցություն Հարավային Կովկասում ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացմանը» ծրագիրը ֆինանսավորվում է Վրաստանում Նիդերլանդների Թագավորության դեսպանության կողմից