Համեմատեք քաղաքական ծրագրերը

ոչխորհրդարանական ընդդիմություն » Առողջ սնունդ և ջուր

Ի՞նչ քաղաքականություն կվարեք երկրում առողջ սննդամթերքի և խմելու ջրի մատչելիության համար:

Առողջ սննդի  հիմնախնդիրը  կկարգավորի  ընդհանուր առմամբ  երկրի օրենսդրության համապատասխանեցումը  եվրոպական  օրենսդրության հետ, որի  պարտավորությունը  մեզ մոտ կառաջանա  ասոցիացման  պայմանագրի  ստորագրման հետ  միասին: Այս գործընթացը արդեն  ընթանում է  երկրում:  

Կստեղծվեն  քաղաքային կադաստրներ և կիրականացվի  մոնիթորինգ ֆիզիկական աղտոտողների (մթնոլորտային արտամղումների, ռադիոակտիվ, էլեկտրոմագնիսական,  տատանողական, ինֆրա և  ուլտրահնչյունների, աղմուկի) աղբյուրների վրա: Մոնիտորինգի  տվյալների հիման վրա  կընդունվեն  կոնկրետ  միջոցներ (տուգանքներ, դատական հայցեր գործունեությունը  դադարեցնելու  մասին և այլն),

Կխստանա   վերահսկողությունը ջրի  որակի վրա, վերակուլտիվացված կլինեն  քաղաքի  բնական ջրամբարները, 

Նախագծի դոնոր

kingdom«Աջակցություն Հարավային Կովկասում ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացմանը» ծրագիրը ֆինանսավորվում է Վրաստանում Նիդերլանդների Թագավորության դեսպանության կողմից