შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

არასაპარლამენტო ოპოზიცია » პირველადი ჯანდაცვა

რა პოლიტიკას გაატარებთ პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გასაუმჯობესებლად?

მიუხედავად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის განხორციელებისა, პრობლემებს ქმნის ის, რომ სოფლებისგან მოშორებულია  სამედიცინო დაწესებულებები, სადაც შეიძლება პირველადი სამედიცინო დახმარების მიღება. ამიტომ, ჩვენ ვთვლით, რომ  ამბულატორიებით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს  ყველა თემი. გარდა ამისა,  პენსიონერთათვის აუცილებელი მედიკამენტების  კომპონენტიც  თავის თავზე უნდა აიღონ მუნიციპალიტეტებმა.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.