Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Qeyriparlament müxalifəti » İnfrastruktur

Ölkədə yol və biznes infrastrukturun inkişafı və yaşxılaşdırılması naminə hansı tədbirləri həyata keçirəcəksiniz?

İnvestisiyalar azad rəqabət və hakimiyyət tərəfindən idarə olunmayan iqtisadiyyat olan yerlərə gəlir. Eyni zamanda mühümdür ki, yerli hakimiyyət (sakrebulo, meria, ya qamqeoba), bir tərəfdən potensial investorlar üçün konkret investisiya imkanlarını və təklifləri təfərrüatı ilə əks etdirən munisipal biznes yolgöstəricisinin hazırlanmasını təmin etsin və ikinci tərəfdən, hər bir investisiya layihəsinin müzakirə-gerçəkləşdirilməsi şəffaflıq, kütləvilik və ictimaiyyətin qatılmasını təmin edən şəraitlərdə aparılsın.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.