Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Qeyriparlament müxalifəti » Beynəlxalq ticarət

Beynəlxalq ticarət əlaqələrinin yaxşılaşdırılması naminə hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

Bu siyasəti hökümət müəyyən edir, ancaq, burada yerli özünü idarəetmənin imkanları var. Xüsusilə bu imkanları avroittifaqla dərin və hərtərəfli ticari müqavilələr artırır. Eyni zamanda mühümdür ki, yerli hakimiyyət (sakrebulo, meria, ya qamqeoba), bir tərəfdən potensial investorlar üçün konkret investisiya imkanlarını və təklifləri təfərrüatı ilə əks etdirən munisipal biznes yolgöstəricisinin hazırlanmasını təmin etsin və ikinci tərəfdən, hər bir investisiya layihəsinin müzakirə-gerçəkləşdirilməsi şəffaflıq, kütləvilik və ictimaiyyətin qatılmasını təmin edən şəraitlərdə aparılsın.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.