Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Qeyriparlament müxalifəti » Ekologiya

Ölkədə ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması və ətraf mühitin çirklənməsinin azalması üçün hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?
 • İri şəhərlərdə şəhər kadastrları yaradılacaq və fiziki çirkləndirən (atmosfer tüstüpüskürən, radiasiya, elektromaqnit, vibrasiya, infra və ultra səslər, səs-küy) mənbələrin monitoringi keçiriləcək. Monitoringin verilmişləri əsasında konkret ölçülər qəbul ediləcək (cərimə  əməlin dayandırılması haqda məhkəmə şikayətləri və s.);
 • Şəhərdə yaşıllıq zonaları artacaq;
 • Qoruq ərazilərdə yaşıl tinglərin  kəsilməsini tələb edən hər hansı tipli tikilinin inşası qadağa ediləcək;
 • Artıq mövcud olan belə tikililər ləğv ediləcək ki, onlar qanun tikilmişlər və təbiətin qorunması rejimini pozurlar;
 • Suyun keyfiyyətinə nəzarət artacaq; təbii su anbarları rekultivləşdiriləcək;
 • Bərk məişət qalıqlarının çıxarılmasının təmini yalnız munisipalitetlərdə yox, yaxın kəndlərdə də ediləcək;
 • Kanalizasiya sistemi ilə təmin etmək üçün munisipal büdcədən müvafiq əsginazlar ayırılacaq;
 • Qeyrileqal zibilxanalar aşkar edilib ləğv olunacaq;
 • Sivil ölkələrin şəhərlərində tətbiq edilən təcrübəyə uyğun mərhələvi şəkildə qalıqların yığılması sistemini tətbiq edəcəyik;
 • Enerji təminatı və istiliktəminatının ekoloji cəhətdən təmiz və faydalı texnologiyaları tətbiq ediləcək;
 • Fərdi istilik və qaynar su sistemləri əvəzinə yenitikilmiş korpuslarda müasir ekoloji cəhətdən təmiz və qənaətli qazanların montajı tətbiq ediləcək. İstehlak olunan qaynar su və istilik enerjisinin qeydə alınması üçün fərdi sistem yaradılacaq, bunun əsasında qonşular arasında ehtimal anlaşılmazlıq olmayacaqdır.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.