შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

არასაპარლამენტო ოპოზიცია » ჯანდაცვა

რა პოლიტიკას გაატარებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების გასაუმჯობესებლად ქვეყანაში?

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შემოღებამ, მიუხედავად მისი მრავალი ხარვეზისა, მოხსნა პრობლემების ნაწილი. თუმცა გადაუდებელი ოპერაციები არ ფინანსდება სრულად  და ოჯახებს უჭირთ თანადაფინანსების განხორციელება. ჩვენი აზრით,  ბიუჯეტებში უნდა გამოიყოს სათანადო სახსრები  იმისთვის, რომ მწვავე ოპერაციები  არასარულწლოვანთათვის დაფინანსდეს მერიების და მუნიციპალიტეტების  ბიუჯეტებიდან, მათ შორის საზღვარგარეთ ჩასატარებელი ოპერაციები.

ასევე, ვგეგმავთ პენსიონერთათვის ესენციალური მედიკამენტის შესაძენად სპეციალური ვაუჩერის შემოღებას.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.