შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

არასაპარლამენტო ოპოზიცია » სოციალური პოლიტიკა

როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების განხორციელებისათვის იზრუნებთ?
  • მივაღწევთ იმას, რომ  ხელფასი არ იქნება საარსებო მინიმუმზე ნაკლები;
  • შეიცვლება მიდგომა მინიმალური პენსიის განსაზღვრის წესზე და ის დაინიშნება სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით;
  • გაგრძელდება ბიუჯეტიდან თანხების გამოყოფა უსახსროდ დარჩენილი და მიუსაფარი მოხუცებულებისთვის ე.წ. „სოციალური სახლების“ მშენებლობისთვის;
  • შეიქმნება  მუნიციპალური საბინაო ფონდები, რომელიც დროებით საცხოვრებლად გამოეყოფათ სხვადასხვა მიზეზებით უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახებს;
  • შეიქმნება „უბარიერო გარემო“ შშმ პირების გადაადგილებისთვის ქალაქში;
  • გაიზრდება არასრულწლოვანების მწვავე ოპერაციების თანადაფინანსება, მათ შორის - საზღვარგარეთ;
  • ნიჭიერი სტუდენტების სწავლა მუნიციპალური ფონდების მეშვეობით დაფინანსდება სრულად (100%);
  • თვითმმართველობები დააფინანსებენ მრავალშვილიან ოჯახებს. 

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.