Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Qeyriparlament müxalifəti » Sosial siyasət

Sizin sosial siyasətiniz nədən ibarətdir və hansı sosial proqramlarının həyata keçirilməsi üçün cəhd göstərəcəksiniz?
  • Maaşın yaşayış minimumundan az olmamasına nail olacağıq;
  • Minimal pensiyanın müəyyənləşdirmə qaydasına yanaşma dəyişəcək və pensiya staj və xidmət üzrə təyin ediləcək;
  • Köməksiz qalan və sığınaqsız qocalar üçün “sosial evlərin” tikilməsi məqsədilə büdcədən məbləğin ayrılması davam edəcək;
  • Müxtəlif səbəblərə görə evsiz-eşiksiz qalan ailələr üçün munisipal mənzil fondları yaradılacaq;
  • Şəhərdə MİM şəxslərin yerdəyişmələri üçün “manesiz mühit” yaradılacaq;
  • Həddibuluğa çatmamışların kəskin əməliyyatlarının həmmaliyyələşdirilməsi artacaq, o cümlədən – xaricdə ediləndə;
  • İstedadlı tələbələrin təhsili munisipal fondların vasitəsilə tam maliyyələşəcək (100%);
  • Çoxuşaqlı ailələri özünüidarəetmələr maliyyələşdirəcək.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.