Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Qeyriparlament müxalifəti » Məhdud imkanlı şəxslər

Məhdud imkanlı şəxslərin ictimai məkanlarda yerdəyişmələri imkanlarının yaxşılaşdırılması naminə hansı tədbirləri planlaşdırırsınız?

Grücüstanda şəhərlər məhdud imkanlara malik adamların yerdəyişmələri üçün maksimal uyğunlaşmalıdır. Qanunvericilik artıq ictimai təyinatlı tikililərin zəruri adaptasiyasını MİM şəxslər üçün nəzərə alır, amma qanunvericiliyi pozanlara qarşı icra mexanizmləri mövcud deyildir. Biz bu cür mexanizmləri yaradacağıq. Bundan başqa, ictimai nəqliyyat mərhələvi şəkildə dəyişəcək və müvafiq texniki quruluşlarla təchiz olunan nəqliyyat vasitələrinin gətirilməsi tender şərtlərinə daxil ediləcək. Səkilərdə xüsusi cığırların qurulması normaya çevriləcək.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.