Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Gürcü xəyalı koalisiyası » Biznes və investisiyalar

Ölkədə biznes və ticari infrastrukturun yaxşılaşdırılması və investisiyaların cəlb edilməsi naminə hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

Hökümət bir neçə istiqamətdə işləyir. O cümlədən, yeni hökümət proqramını “Gürcüstanda istehsal et” ayırmaq istərdik, proqramın məqsədi Gürcüstanda sahibkarlığın inkişafı, sahibkar-subyektin tərəfdarlığı, yeni müəssisələrin yaradılmasına yardım göstərilmək və özəl sektorun rəqabətqüdrətliliyinə və ixrac potensialının artırılmasıdır. Bütün bunlar maliyyə, daşınmaz əmlak və müasir texnologiyaların asan əldəedilməsi və texniki yardım vasitələrilə həyata keçirilməlidir. Proqram üç komponent ehtiva edir: I komponent – maliyyəni asan əldə etmək; II komponent – infrastrukturaya (daşınmaz əmlak) asan əldə edilməsi; III komponent – məsləhət xidməti.

Proqram çərçivəsində bu komponentlər bir dəfəlik və ayrı-ayrı şəkildə, sahibkar subyekt üçün asan əldə edilmədir.

Proqram çərçivəsində istehsalata yönəldilmiş sərmayenin o növlərini seçir hansılar ki, sonrakı meyarlarla seçilir:

İdxalın həcmi və istehsalatın yerli potensiyalı, verilmişlər analizini nəzərə alan dövlət tərəfindən keçirilən tədqiqlər əsasında proqram istiqamətlərinin müəyyən edilməsi aparıldı. Bununla yanaşı sahibkarların sorğusu və ekspertlərin qatılması da nəzərə alındı. Proqramın büdcəsi 46 mln laridir, buradan kənd-təsərrüfatı məhsulunun istehsalı-emalına 30 mln lari xərcləndi, sənaye məhsulunun istehsalına isə 16 mln lari.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.