Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Gürcü xəyalı koalisiyası » Büdcə

Sizin iqtisadi siyasətiniz nəticəsində, yerli hakimiyyətlərdə, neçə faizli minimal yüksəlişi planlaşdırırsınız?

Yerli özünüidarəetmə islahatları nəticəsində müxtəlf səviyyəli büdcələr arasında gəlir vergilərinin bölüşdürülməsi proporsiyası və mexanizmlərinin mükəmmələşdirilməsi eləcə də, munisipalitetlər üçün ayrılan bərabərləşdirici transforin tam  fondunun faiz münasibətinin nominal tam daxili məhsulla müəyyən edilməsi. Qeyd edilən cəm halında yerli büdcələr gəlirlərinin artmasını 20-40% çərçivəsində proqnozlaşdırmaq imkanını verir.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.