Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Gürcü xəyalı koalisiyası » Beynəlxalq ticarət

Beynəlxalq ticarət əlaqələrinin yaxşılaşdırılması naminə hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

Gürcüstan hökümətinin iqtisadi siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri xarici ticari iqtisadi münasibətlərinin sonrakı inkişafıdır ki, bu da gürcü məhsulunun və xidmətinin ixracını yüksəldir.

Beynəlxalq iqtisadi məkanında Gürcütsanın inteqrasiyası, ixraca yardım göstərmək və ixrac bazarlarının diversifikasiyası üçün Gürcüstan höküməti mövcud və potensial ticari tərəfdaşlarla əməkdaşlığı dərinləşdirir. Xüsusi diqqət preferensiyal ticarət rejimlərinin ikitərəfli, çoxtərəfli və regional formatlarda inkişafına yetirilir.

ABŞ-la ticarət və investisiya münasibətlərinin dərinləşməsi məsələləri haqqında danışıqlar fəallaşacaq. Gürcüstan höküməti cari ilin iyun ayında Avroittifaqla dərin və hərtərəfli azad məkan haqqında razılaşmanın (DCFTA) imzalanmasına böyük önəm verir. Bu razılaşma avroittifaqın asossiyalaşma müqaviləsinin ayrılmaz hissəsidir. Gürcüstan hökümətinin məqsədi Avroittifaq bazarında inteqrasiyadır. Bunun ön şərtləri DCFTA-nın inplementasiyasıdır.

Eləcə də bütün qonşu və region ölkələri ilə sabit ticarət-iqtimünasibətlərin inkişafına böyük önəm verilir, çünki bu ixracın və investisiyaların axınını gücləndirəcək.

Gürcüstan höküməti tarif siyasəti eləcə də, texniki tənzimləmə sahəsinin islahatını apardı, bunun nəticəsində Gürcüstan – hazırda dünyada ən liberal xarici-ticarət siyasətinə malik olanlardan biridir. Bu isə xarici ticarət prosedurları rejimi və gömrük prosedurlarının asanlaşmasını və aşağı idxal tariflərinin və minimal qeyritarif tənzimləməni nəzərə alır.

Gürcüstanın ticarət tərəfdaşlarının əksəriyyəti ticarətin dünya təşkilatının (158 ölkə) ticari münasibətlər “məziyyətli” yardım etmə rejimi (MFN) əsasında aparılır.

Gürcüstan həmçinin sonrakı ölkələrin prefensiyalarının ümumiləşdirilməsi ( GSP) sistemi rejiminin benefisiyalarıdır: Avroittifaq (GSP+) , ABŞ, Yaponiya, Kanada, İsveçrə və Norveç. Hazırda Gürcüstan MDB-nın bütün dövlətləri və Türkiyə ilə azad ticarət rejiminə malikdir.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.