Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Gürcü xəyalı koalisiyası » Şəhərin inkişafı

Ölkədə urbanizmin inkişafına tərəfdarlıq naminə hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

İslahatlarla nəzərə alınan munisipalitetlərin ərazilərinin optimizasiya prosesi (özünüidarəedən sahələrin miqdari artımı), bir tərəfdən, urbanizasiya inkişafının tərkib hissəsi; ikinci tərəfdən isə, Tbilisinin, urbanizasiya iyerarxiasında mütləqi dominantın əmsal payının azaldılması imkanı kimi müzakirə edilir. Müvafiq olaraq, regionların urbanizasiya inkişafının, onların sosial iqtisadi və məkani bərabərləşdirmə məqsədilə müxtəlif növ tədbirlər planlaşdırılır, o sıradan:

  • Urbanizasiya inkişafının və məkani-planlaşdırılması sahəsində - 4 sahəni ehtiva edən urbanizasiya inkişafının milli strategiyasının hazırlanması: I) planlaşdırma – şəhərlər inkişafının əsas istiqamətlərini və urbanizasiya prosesinin müəyyən edilməsi, xüsusilə, şəhər sahələrindən istifadənin, infrastruktur və ictimai xidmətin inkişaf siyasətinin hazırlanması; II) İnteqrasiya - əmək, mal və xidmətin vahid şəhər bazarının formalaşdırılması və digər şəhərlərin analoji və ixrac bazarları ilə əlagəsi; III) Maliyyələşdirmə - sürətləndirilmiş urbanizasiya şəraitlərində infrastruktur və şəhər təsərrüfatının inkişafı üçün ilkin sərmayənin əldə edilməsi; IV) Asan əldə edilən mənzilinşasının milli strategiyasının hazırlanmasında iştirak etmək;
  • Gürcüstanın məkani inkişafının baş sxeminin hazrılanması prosesinə qatılmanın təmin edilməsi; Bu sistemin əsas vəzifəsi ölkə ərazinin funksional zonallaşdırılması, ərazilər və regionların tiplərinin müəyyən edilməsi;
  • Region və özünüidarəedən vahid səviyyəsində məkani-ərazi planlaşdırılmasının təmin edilməsi; transsərhəd region və yerli səviyyələrin məkani planlaşdırılmanı tənzimləyən sənədlərin layihələrinin gerçəkləşdirilməsi, onların koordinasiya və yerinə yetirmə monitoringi;
  • Mövcud baza məlumatının (topoqrafiya və kadastr xəritələrin aerofotoçəkiliş -  verilmişlərin unifikasiya bazasının yaradılması;
  • Məskunlaşma və daxili miqrasiya sahəsində  I) öÖlkədəki məskunlaşma sisteminin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirdikdə qaçqınlar və məskunlaşma nazirliyi əməlinin tərəfdarlığı. II) Daxili miqrasiya cərəyanlarının istiqamətlərinin işarə edilməsi və idarə mexanizmlərinin hazırlanması;
  • İnfrastruktur sahəsində: I) İnfrastruktur strategiyalarının (nəqliyyat, enerji, kommunal sahələri) ərazi sinxronlaşdırılması. II) Bərabərləşdirmə amilini nəzərə alaraq sahə strategiyalarının müntəzəm monitoringi və onların bərabərləşdirilməsi prinsipinin nəzərə alınması.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.