Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Gürcü xəyalı koalisiyası » Səhiyyə

Ölkədə səhiyyənin ümumi indikatorlarının yaxşılaşdırılması üçün hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

Bu məqsədlə sonrakı tədbirlər aparılacaqdır:

 1. Səhiyyə sisteminin idarəsi və təşkilatının yaxşılaşdırılması (dəlillərə əsaslanan siyasət silsiləsinin təbliğinə yardım göstərmək);
 2. Səhiyyənin maliyyələşdirmə sistemi effektliyinin artırılması (hospital, ambulatoriya xidməti və ictimai səhiyyəyə dövlət xərcləri payının səhiyyəyə dövlət xərclərində artırılması və xərclərin optimizasiyası);
 3. Tibbi xidmətin təqdim edilməsi təşkilinin yaxşılaşdırılması (hospital sektorun inkişafı, ilkin səhiyyənin inkişafı, potensiyal sistem müəssəsələrində təcili tibbi yardım xidmətinin təşkili və səhiyyə);
 4. İnsan resursları (motivləşdirilmiş və ixtisaslaşdırılmış tibbi kadrlarla sistemin təmin edilməsi);
 5. Faydalı tibbi xidmətə coğrafi və maliyyə asan əldə edilməsinin yaxşılaşdırılması (tibbi xidmətə fiziki vıə coğafi asan əldə edilmənin artırılması, tibbi xidmətə maliyyə asan əldə edilmənin yüksəldilməsi, dərmanlara asan əldə edilmənin artırılması);
 6. Keyfiyyətin və təhlükəsizliyin artırılması (pasiyentin təhlükəsizliyi və tibbi xidmətə dərəcə nəzarətinin yüksəldilməsi);
 7. Maliyyə müdafiəsinin  təmin edilməsi və ədalətlilik (səhiyyə sisteminin maliyyələşdirmə yükünün bərabər bölüşdürülməsinin təmini; səhiyyəyə edilən böyük xərclərdən əhalinin müdafiəsi);
 8. Pasiyentin hüquqlarının müdafiəsi (mediasiya xidmətinin inkişafı, tibbi xidmətin asan əldə edilməsinin məlumat baryerlərinin azaldılması);
 9. Sağlamlığa yardım göstərmək və sağlam həyat tərzinin təsbit edilməsi (əsas riskfaktorları və ictimai səhiyyə təhlükəsizliyi haqqında əhalinin biliyinin dərinləşdirilməsi; Skrininq və erkən aşkar etmə proqramlarında iştirakın yüksəldilməsi);
 10. Kliniki nəticələrin yaxşılaşdırılması və tibbi xidmətdən razılığın artırılması;
 11. Əhalinin sağlamlıq durumunun yaxşılaşdırılması (spesifik vəziyyətlərlə asossiyalaşmış xəstəlik və ölüm hallarının göstəricilərinin azaldılması, məs: analar və uşaqların sağlamlığı, qeyri yoluxucu xəstəliklər və s.).

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.