Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Gürcü xəyalı koalisiyası » Təhlükəsizlik və cinayət

Cinayətə qarşı və onun prevensiyası üçün hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?
  • Mütəşəkkil qruplara qarşı mübarizə davam edəcək. Qeyd edilən istiqamətdə cəmiyyətin təfəkkürünün yüksəldilməsi məqsədilə məlumat kampanyaları aparılacaq. DİN-in struktur bölmələrinin imkanlarının yaxşılaşdırılması davam etdiriləcək;
  • Narkotik və psixotrop maddələrindən istifadənin zərərli nəticələri haqqında ictimaiyyətin təfəkkürünün yüksəldilməsi məqsədilə, antinarkotik kampanyaları davam edəcək. Kustar (suni) üslubla hazırlanmış narkotik vasitələrinin istifadəsinin prevensiyası məqsədilə qeyd edilən qruba mənsub edilən farmasevt məhsulun nəzarəti davam edəcək;
  • Məktəblərdə cinayət, qanunpozulması və ədsalətqaydaları təfəkkürünün yüksəldilməsinə xüsusi diqqət yetiriləcək. Cinayəti törədən səbəbləri, təhlükəsi və nəticələri haqqında interaktiv diskusiyalar keçiriləcək;
  • DİN-in struktur bölmələrinin maddi-texniki bazasının yeniləşməsi və personalın ixtisasının yüksəldilməsi həyata keçiriləcək. Cinayət ekspertizasının imkanları yaxşılaşdırılacaq;
  • 2014-cü ildə “polis tənzimləmə hüququnun magistr proqramı” həyata keçiriləcək, bu nazirlik personalının ixtisas hünər-vərdişlərinin mükəmmələşməsinə səbəb olacaq”;
  • Trefiking  riksli yerlərin aşkar edilməsi davam edəcək. Eləcə də riskqruplara mənsub edilən şəxslərin, onlara qarşı aparılan trefikingin mümkün faktlarının aşkar edilməsi məqsədilə sorğu edilməsi;
  • Sığınaqsız küçə uşaqlarına münasibətdə DİN müxtəlif müəssisələrlə birgə proaktiv tədbirlərin aparılmasını planlaşdırır. Məs: DİN-lə uşaqların identləşdirilməsi, insan alveri (trefiking) cinayəti haqqında onların məlumatlılıqları və köməkliklərinə səbəb olan tədbirlərdə fəal qatılacaq;
  • Cinayətin prevensiyası və onunla mübarizə aparmağın effektliyinin artırılması məqsədilə, DİN hüquqyaradıcılıq işlərini davam etdirəcək;
  • Cinayətə qarşı mübarizə effektliyinin artırılması məqsədilə beynəlxalq əməkdaşlığın dərinləşməsinə böyük diqqət yetiriləcək.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.