Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Gürcü xəyalı koalisiyası » Məhdud imkanlı şəxslər

Məhdud imkanlı şəxslərin ictimai məkanlarda yerdəyişmələri imkanlarının yaxşılaşdırılması naminə hansı tədbirləri planlaşdırırsınız?

2013-cü ilin dekabrında Gürcüstan BMT-nin məhdud imkanlara malik şəxslərin hüquqları konvensiyasını təsdiq etdi: ölkənin ədliyyə nazirliyi təsdiq etməyə lazım olan prosedurların hazırlanmasının hər mərhələsinə qatılmışdır. MİM şəxslərin bərabər imkanlarının təmin edilməsinin hökümət əməli proqram üzrə adliyyə nazirliyi, BMT MİM şəxslər hüquqlarının konvensiyası tələblərinə milli qanunvericiliyinin müvafiq hala gətirilməsi öhdəliyini götürdü. Bu gün üçün Gürcüstan diskriminasiyanın hər bir formasının aradan qaldırılması haqqında qanun qəbul etmişdir. Həmin qanun MİM şəxslərə qaşrı konstitusiya qadağalarını konkret və birbaşa normalarla tənzimlədi.

Ədliyyə  nazirliyinin işə cəlb etmə siyasətinin bir hissəsi MİM şəxslərin mükafatlandırılmasıdır ki, onunla nazirlik tərəfindən vakansiyaların tutması üçün təşkil olunan müsabigələrdə iştirak etsinlər. hazırda ədliyyə nazirliyinin sistemində 24 MİM şəxs işlə təmin edilmişdir.

Əlavə  edirik ki, MİM şəxslərin işə cəlb edilməsi dövlət siyasətinin hissəsidir və bu istiqamətdə merianın mövqesi də dəyişməzdir.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.