Համեմատեք քաղաքական ծրագրերը

Միասնական ազգային շարժում » Ճանապարհային երթևեկություն

Ի՞նչ քաղաքականություն եք մտադիր վարել երկրում ճանապարհային երթևեկության բարելավման համար:

Երկրում ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավման օրինակ կարող է դառնալ Թբիլիսիի քաղաքապետարանի կողմից վերջին տարիների ընթացքում անցկացված քաղաքականությունը, որը կազմված է 4 բաղադրիչից. (1) ճանապարհային երթևեկության բեռնաթափման էստակադների շինարարություն, (2) ճանապարհային ծածկույթի բարելավում, (3) կայանման կարգավորում, (4) երթևեկությունը բաժանող գծերի պատրաստում, ճանապարհային լուսանշանների համակարգի մշակում:

Նախագծի դոնոր

kingdom«Աջակցություն Հարավային Կովկասում ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացմանը» ծրագիրը ֆինանսավորվում է Վրաստանում Նիդերլանդների Թագավորության դեսպանության կողմից