Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Vahid Milli Hərəkat » Mənzil siyasəti

Vətəndaşlar üçün daha yüksək keyfiyyətli yaşayış şəraitlərinin yaradılması üçün hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

Bizim inkişaf baxışımız və iqtisadi siyasətimiz biznesin inkişafını, iş yerlərinin yaradılmasını, işə cəlb etməni, işsizliyin azaldılmasını və ölkənin irəliləyişi nəticəsində nail olduğumuz tərəqqini hər vətəndaşın və ailənin rifahında əks olunmasını təmin edəcək.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.