შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა » ბიზნესი და ინვესტიციები

რა პოლიტიკას გაატარებთ ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუტურის გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად ქვეყანაში?

ეკონომიკის შემდგომი ლიბერალიზაცია, გადასახადების განაკვეთების, ეკონომიკაში მთავრობის ხარჯების წილისა და სახელმწიფო ბიუროკრატიის მოცულობის შემდგომი შემცირება, ახალ ბიუროკრატიულ სტრუქტურებსა და სახელმწიფო რეგულაციებზე უარის თქმა და შედეგად, საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნება/გაღრმავება შექმნის უკეთეს საინვესტიციო გარემოს ქვეყანაში.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.