Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Vahid Milli Hərəkat » Beynəlxalq ticarət

Beynəlxalq ticarət əlaqələrinin yaxşılaşdırılması naminə hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

Ölkənin iqtisadiyyatının sürətlə inkişafında azad ticarət münasibətləri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Gürcü istehsalçılığının rəqabətliliyinin yüksəldilməsinə müvafiq, çoxlu ölkələrdə ticarət münasibətlərində olmamız əhalimizin rifahını dahada yüksəldər.

Bu istiqamətdə Avroittifaqla hərtərəfli azad ticari razılaşmalar əhəmiyyətlidir, belə razılaşma cari ilin iyun ayında imzalanmalıdır. ABŞ-la da azad ticarət razılaşması imzalanmalıdır. Bu baxımdan Gürcüstan hakimiyyətindən daha artıq fəaliyyət tələb olunur. Fikrimizcə, qonşu ölkələrlə vahid iqtisadi məkanın yaradılması və ümumi bazarın inkişafı ölkəmizin beynəlxalq ticari əlaqələrini dahada dərinləşdirəcək.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.