Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Vahid Milli Hərəkat » Ticarət və kənd təsərrüfatı

Kənd sakinləri üçün ticarət və kənd təsərrüfatının iqtisadi imkanlarının yüksəldilməsi naminə hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

Kənd sakinlərinə yardım göstərmək məqsədi ilə sonrakı görəcək işləri planlaşdırırık:

  • Yol infrastrukturunun, xüsusən də, kəndləri birləşdirən yolların yaxşılaşıdırlması/salınması;
  • Təbii qazın verilməsi infrastrukturunun yaxşılaşdırılması/yaradılması;
  • Su ilə təmin etmə infrastrukturunun yaxşılaşdırılması/yaradılması;
  • Suvarma kanalları infrastrukturunun yaxşılaşdırılması/yaradılması
  • Kənd əhalisi tərəfindən ənənəvi olaraq istifadə etdikləri dövlət mülkü sayılan torpaqların (otaracaqların) həmin əhali üçün ödənişsiz verilməsi;
  • Əhali tərəfindən ənənəvi olaraq istifadə etdikləri meşələrin həmin əhali üçün ödənişsiz verilməsi (müvafiq ətrafmühiti tənzimləmələrini nəzərə alaraq).

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.