Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Vahid Milli Hərəkat » Şəhərin inkişafı

Ölkədə urbanizmin inkişafına tərəfdarlıq naminə hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

Urbanizasiyanın inkişafı təbii prosesdir. Bu prosesin suni sürətləndirilməsi işsizliyin artırılmasına gətirib çıxarır. Dövlət bu prosesə yalnız vasitəli yardım göstərə bilər, bu isə urbanizasiya məhəllələrində düzgün iqtisadi siyasət nəticəsində yeni iş yerlərinin yaradılmasını nəzərə alır. Eləcə də siyasi desentralizasiya, hökümət strukturlarının paytaxtdan  köçürmək və siyasi/inzibati mərkəzlərin digər urbanizasiya məntəqələrində yerləşdirilməsi əhəmiyyət kəsb edir. Belə siyasət regionlarda urbanizasiya məskunlaşmalarının iriləşməsinə təkan verəcəkdir.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.