შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა » ეკოლოგია

რა პოლიტიკას გაატარებთ ქვეყანაში ეკოლოგიური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად და გარემოს დაბინძურების შესამცირებლად?

ამ სფეროში მუნიციპალიტეტებმა, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობისას, საქართველოს კანონმდებლობითა და გარემოს დაცვის სამინისტროს ნორმატიული აქტებით დადგენილი ნორმები განუხრელად უნდა დაიცვან.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.