Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Vahid Milli Hərəkat » Ekologiya

Ölkədə ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması və ətraf mühitin çirklənməsinin azalması üçün hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

Bu sahədə munisipalitetlər öz səriştələri çərçivəsindı həyata keçirdikləri tədbirlərində Gürcüstan qanunvericiliyi və ətraf mühitin müdafiəsi nazirliyinin normativ aktlarının tətbiq etdiyi normaları dəqiq yerinə yetirməlidirlər.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.