Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Vahid Milli Hərəkat » Səhiyyə

Ölkədə səhiyyənin ümumi indikatorlarının yaxşılaşdırılması üçün hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

Əhalinin səhiyyə vəziyyətinin göstəricilərinin yaxşılaşdırılması üçün ictimai səhiyyə sisteminin prioritetliyi zəruridir, eləcə də sağlam həyat tərzinin tətbiq edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Tibbi infrastrukturlarının bərpa layihələri davam etməlidir ki, vətəndaşlarımız hər rayonda yüksək standartlara uyğun və effektli müalicə oluna bilsinlər. Bunun üçün sığorta sisteminin modernizasiyası, bu sahədə sağlam rəqabətin tətbiqi, vətəndaşlar üçün özəl yaxud dövlət sığorta sxemlərinin yaxzşılaşdırılması vacibdir.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.