Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Vahid Milli Hərəkat » Sosial siyasət

Sizin sosial siyasətiniz nədən ibarətdir və hansı sosial proqramlarının həyata keçirilməsi üçün cəhd göstərəcəksiniz?

Gürcüstanın sosial siyasəti yoxsulluğun aradan qaldırılmasına, yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına və güclü orta təbəqənin hasilinə səbəb olmalıdır. Bunun üçün iş yerlərinin yaradılması əlverişli mühitlə təmin edilməlidir. Sosial müdafiə sistemi elə tərzdə inkişaf etdirilməlidir ki, yoxsulluq həddindən aşağı olan ailələr, məqsədli sosial yardımdan daha yaxşı istifadə edə bilsinlər.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.