Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Vahid Milli Hərəkat » Təhsil

Təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması naminə hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

Təhsil sisteminin əsas göstəricisi daim inkişaf və müasir çağırışlara tab gətirmək bacarığı edir. Buna nail olmaq özəl təsisatların yaradılması/gücləndirilməsi və konkret mühitlə təmin edilməsi ilə mümkündür. Bununla belə, iqtisadiyyatın inkişafının bu mərhələsində dövlət istedadlı və sosial cəhətdən müdafiəsiz gənclər üçün təhsilin maliyyələşdirilməsinin dövlət sistemini saxlamalıdır.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.