Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Vahid Milli Hərəkat » Mədəniyyət

Mədəni həyatın yaxşılaşıdılması naminə hansı siyasəti həyata keçirmək istəyirsiniz?

Mədəniyyət sahəsində prioritet mədəni irs abidələrinin saxlanılması/qorunması/bərpası və kütləviləşdirilməsidir. Tarixi irsin qorunması və saxlanması ilə paralel olaraq müasir incəsənətin inkişafı, ali sənətkarlıq məktəblərində yeni təhsil siyasətinin yaradılması, bibliotekaların modernləşdirilməsi, müzeylərin rekonstruksiyası, onların müasir, intelektual cəhətdən cəzbli məkanlara çevrilməsi əhəmiyyət kəsb edir.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.