Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Vahid Milli Hərəkat » Məhdud imkanlı şəxslər

Məhdud imkanlı şəxslərin ictimai məkanlarda yerdəyişmələri imkanlarının yaxşılaşdırılması naminə hansı tədbirləri planlaşdırırsınız?

Hər bir ümumi müəssisə, təhsil və tibbi müəssisələr, ictimai nəqliyyat məhdud imkanlara malik şəxslərin tələblərinə müvafiq olmalıdır. İqtisadi inkişafın yüksəlişinin ardınca həmin öhdəliklər özəl sektorlarda da tətbiq ediləcəkdir.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.