Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Vahid Milli Hərəkat » İqtisadi inkişaf

Yerli hakimiyyətlərdə iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün nə kimi siyasət aparacaqsınız? Xahiş edirik özünüzə məxsus üç prioriteti təsvir edəsiniz.

Biz kiçik ölçülü hökümətin, iqtisadi liberallaşmanın, debüroklatlaşmanın və dövlət tənzimləmələrinin azaldılmasının tərəfdarları idik və tərəfdarıyıq. Milli hərəkat ali qanunvericilik orqanlarında belə yanaşmaların lobbiliyini davam edəcək. Hazırki reallıqda qərəkdir ki, hakimiyyət əhəmiyyətli addımlar atsın:

  • Gəlir vergilərinin azaldılması, divident və royalti üzərində verginin ləğv edilməsi; eləcə də neftməhsulları və təbii qaz üçün aksizin ləğv edilməsi;
  • İqtisadi mühitə təsir göstərən qanunvericilik dəyişikliklərinə moratorium elan edilsin;
  • Vergi amnistiyası elan edilsin və iqtisadi/maliyyə xarakterli cinayətin dekriminalizasiyası aparılsın.

 

Bizim fikrimizcə, cəmiyyətin rifahını əsasən yerli özünüidarəetmənin inkişafı və fəallığı şərtləndirir. Biz dövlət sisteminin desentralizasiyasına yardım göstərəcəyik və yerli özünüidarəetmənin səriştəsini genişləndirərək bu təsisatların gücləndirilməsinə tərəfdar olacayıq.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.