შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

მაჭავარიანი ხათუნა » საგზაო მოძრაობა

რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესებისათვის?

მიგვაჩნია, რომ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება უნდა დარეგულირდეს თანამედროვე ტიპის შუქნიშნებით, მოწესრიგდეს გადასასვლელები, ტროტუარები და ხიდები - როგორც ქალაქის ცენტრალურ, ისე პერიფერიულ უბნებში.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.