შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

მაჭავარიანი ხათუნა » საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის გაუმჯობესებისათვის?

გასაუმჯობესებელია სატრანსპორტო კომუნიკაციები, ტრანსპორტით სარგებლობა ხელმისაწვდომი და შეღავათიანი  გახდება სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობისა და სტუდენტებისათვის.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.