შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

მაჭავარიანი ხათუნა » სკოლამდელი აღზრდის სისტემა

რა ღონისძიებებს გაატარებთ სკოლამდელი აღზრდის სისტემის მართვისა და ხარისხის გაუმჯობესებისათვის?

სკოლამდელი აღზრდის სისტემა ქალაქში უაღრესად არაეფექტურია, მართვის მექანიზმები არის შესაცვლელი და ხელმძღვანელ თანამდებობებზე ჩასატარებელია რეალური, და არა მოჩვენებითი კონკურსები.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.