შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

მაჭავარიანი ხათუნა » ბიუჯეტი

როგორია თქვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტები? გთხოვთ მოკლედ განმარტოთ თქვენი საბიუჯეტო პოლიტიკა

მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების შემთხვევაში ბიუჯეტი ფეხზე დადგება; დავაფინანსებთ მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდაზე ორიენტირებულ პროგრამებს; მოვაწესრიგებთ ინფრასტრუქტურას, ურბანულ გარემოს.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.