შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

მაჭავარიანი ხათუნა » რეკრეაცია

რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების გაფართოვებისა და განვითარებისთვის?

ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ახალი ტყე-პარკების გაშენებაზე, ნარგავების მოვლა-პატრონობაზე. გამწვანების სამსახური არ იქნება ბუტაფორიული ორგანო, ის რეალურად გაუწევს მონიტორინგს რეკრეაციული ზონის ხელშეუხებლობას. პარკების იჯარით გაცემის პროცესში აუცილებლად უნდა ჩაერთოს მოსახლეობა და   ექსპერტები.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.