შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

მაჭავარიანი ხათუნა » განათლება

თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით?

მაქსიმალურად შევუწყობთ ხელს ქალაქის სამეცნიერო პოტენციალის შენარჩუნება-განვითარებასა და ახალგაზრდა მეცნიერთა წარმოჩენას. ასევე ბაგა-ბაღების მენეჯმენტის გამჭვირვალობასა და გამართულ, ღია საქმიანობას; ქუთაისის ა. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაძლიერებასა და სტუდენტთა სტაჟირება-დასაქმებას.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.