შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

მაჭავარიანი ხათუნა » ეკონომიკური განვითარება

გთხოვთ მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ)

მოგეხსენებათ, თანამედროვე ქალაქის, როგორც მატერიალურ-სივრცული და სოციალურ-ეკონომიკური კატეგორიის ფორმირება, ხდება საბაზრო ფაქტორების გავლენით. ის, რაც ქუთაისს მემკვიდრეობით ერგო, არ იძლევა ქალაქის განახლების საშუალებას. საჭიროა თავისუფალი საინვესტიციო გარემო, საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, ტურიზმის განვითარება.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.