შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

არჯევანიძე თამაზი » ბიზნესი და ინვესტიციები

რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუტურის გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად?

მერია ხელს შეუწყობს კერძო ბიზნესმენებს კომერციული ფართების გახსნაში, შეღავათიან ფასში, გრძელვადიანი იჯარის სახით გასცემს მერიის საკუთრებაში არსებულ მიწის ფართს. მერიის ბიუჯეტის თანადაფინანსებით  მოხდება ქალაქში არსებული კომერციული ფართების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.