შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

არჯევანიძე თამაზი » ბიუჯეტი

როგორია თქვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტები? გთხოვთ მოკლედ განმარტოთ თქვენი საბიუჯეტო პოლიტიკა
  1. ჩვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტებია:
  • სოციალური დაცვა ანუ მერია გასცემს სოციალურად დაუცველ პირებზე ერთჯერად დახმარებას
  • უსახლკაროთა საცხოვრებელი ბინით უზრუნველყოფა
  • სოციალურად დაუცველ პირთათვის უფასო სასადილოების გახსნა და სხვა
  • ინფრასტრუქტურული პროექტები, დაზიანებული შენობების რეაბილიტაცია და სხვა
  • ეკონომიკური პროექტები
  • სპორტი
  • კულტურა

     2.  ქალაქის მერიის ადმინისტრაციული  და საშტატო ხარჯების შემცირება:

ქალაქის მერიის ბიუჯეტის დასაზოგად მოხდება მერიის კუთვნილი ავტოპარკის შემცირება, ადმინისტრაციული შტატების მინიმუმამდე დაყვანა და ბიუჯეტის ეფექტური ხარჯვა.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.