შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

არჯევანიძე თამაზი » ეკოლოგია

რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად?

ქალაქისა და დასახლებული პუნქტების ქუჩების სისუფთავის გაუმჯობესება სხვადასხვა საკითხთა ერთგვარი კომპლექსია. კერძოდ, აუცილებელია  საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო ნარჩენების მართვის გამართული სისტემის შექმნა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პირველადი სეპარაცია მოქალაქეების მიერ, მეორადი გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარება და, რაც მთავარია, ბავშვობიდანვე ჩვენი თანამოქალაქეების კულტურის ჩამოყალიბება სუფთა საცხოვრებელი გარემოს შექმნის და გაფრთხილების კუთხით.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.