შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

არჯევანიძე თამაზი » მიუსაფართა სოციალური პოლიტიკა

რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების გასაუმჯობესებლად?

თელავის მერია მეტ სახსრებს მოვახმართ უსახლკაროთა აღრიცხვასა და ელემენტარული საარსებო პირობებით (თავშესაფრით, საკვებით, პირადი ჰიგიენით) უზრუნველყოფას; აგრეთვე ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მეტ ყურადღებას მივაქცევთ პროფილაქტიკური ხასიათისა და დაავადებათა ადრეული გამოვლენისკენ მიმართული სკრინინგული პროგრამების განხორციელებას (ასაკობრივი ჯგუფების, საქმიანობასთან დაკავშირებული თუ გენეტიკური რისკების მიხედვით).

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.