შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

მურღულია შოთა » საგზაო მოძრაობა

რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესებისათვის?

ქალაქში მოწესრიგდება შუქნიშნები; გადასასვლელები; ტროტუარები და ხიდები.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.