შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

მურღულია შოთა » საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის გაუმჯობესებისათვის?

პირველ ეტაპზე მოხდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ბაზისა და მარშრუტების შესწავლა. ანალიზის პროცესში ჩავრთავთ ადგილობრივ სპეციალისტებს და შესაბამისი გამოცდილების მქონე უცხოელ ექსპერტებს. მეორე ეტაპზე მოხდება ანალიზის შედეგად  ნაჩვენები ხარვეზების გამოსწორება.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.