შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

მურღულია შოთა » დასუფთავება

რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის გასაუმჯობესებლად?

ქალაქის დასუფთავებისა და გამწვანების გასაუმჯობესებლად მომდევნო წლებში გამოსაცხადებელი ტენდერის პირობები დაიხვეწება. გაუმჯობესდება მუნიციპალური დასუფთავების შპს-ს ტექნიკური ბაზა.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.