შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

მურღულია შოთა » ბიზნესი და ინვესტიციები

რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუტურის გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად?

ქალაქში მოწესრიგდება საგზაო ინფრასტრუქტურა და სხვადასხვა კომუნიკაციები. ინვესტიციების ჩადების შემთხვევაში ქალაქი იზრუნებს საწარმოებამდე მისასვლელი გზებისა და კონუმინაციების მოწესრიგებაზე

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.