შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

მურღულია შოთა » სკოლამდელი აღზრდის სისტემა

რა ღონისძიებებს გაატარებთ სკოლამდელი აღზრდის სისტემის მართვისა და ხარისხის გაუმჯობესებისათვის?

საბავშვო ბაღებში კონტინგენტის მატების გათვალისწინებით ავაშენებთ ახალ საბავშვო ბაღებს, ხოლო არსებულებს ჩაუტარდება რეკონსტრუქცია. დაიხვეწება ბაღებში სასწავლო-მეთოდოლოგიური პროგრამები.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.