შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

მურღულია შოთა » ბიუჯეტი

როგორია თქვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტები? გთხოვთ მოკლედ განმარტოთ თქვენი საბიუჯეტო პოლიტიკა

ქალაქის ბიუჯეტის შედგენა ხდება პროგრამული ბიუჯეტირების პრინციპის გათვალისწინებით. მთავარ პრიორიტეტებს წარმოადგენს ქალაქში სავალალო მდგომარეობაში არსებული ინფრასტრუქტრუქტურის მოწესრიგება და ადგილობრივი სოციალური პროგრამების დახვეწა/გაფართოება. ასევე კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული სფეროს ხელშეწყობა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ახალგაზრდებზე ორიენტირებული პროგრამების მხარდაჭერა.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.