შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

მურღულია შოთა » ქალაქის განვითარება

თქვენი აზრით, რა არის თქვენი ქალაქის ძირითადი შესაძლებლობები/უპირატესობები, რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი ეკონომიკური და ურბანული განვითარების მისაღწევად?

ქალაქის მრავალსაუკონავანი ისტორია და ტრადიციები. ქუთაისი ევროპის 5 უძველეს ქალაქთა ჩამონათვალშია, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობებს.

ქუთაისის მთავარი სიმდიდრე თვითონ ქუთაისელები არიან. განათლებისა და კვალიფიკაციის მაღალი დონე გვაძლევს შესაძლებლობას, განვავითაროთ ჩვენი ქალაქი.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.